msen

Perundangan

Akta-akta parlimen yang diterima pakai oleh Majlis Daerah Pasir Mas (MDPM)

1. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)
Akta Kerajaan Tempatan 1976 merupakan akta parlimen yang menggariskan bentuk, struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab Majlis secara menyeluruh. Antara perkara-perkara yang digariskan dalam akta ini ialah merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

a) Memberikan Perkhidmatan-perkhidmatan Bandar Yang Cekap Dan Berkesan:

 1.  Pengurusan Sisa Pepejal
 2. Pembersihan Dan Pengindahan Kawasan
 3. Penyenggaraan Parit Dan Longkang
 4. Pembinaan Dan Penyenggaraan Jalan
 5. Penyenggaraan Bangunan-bangunan Awam
 6. Penyenggaraan Tempat-tempat Awam
 7. Perlindungan Dan Pengawalan Kesihatan Awam
 8. Penyenggaraan Tanah-tanah Perkuburan

b) Kuasa mengadakan Undang-Undang Kecil dan Peraturan

c) Mengurus dan Mengawal Segala Peruntukan Kewangan Yang Diterima:

 1.  Cukai Taksiran
 2. Bayaran-bayaran Lesen & Denda
 3. Geran Pelancaran
 4. Geran Tahunan Menggunakan Kaedah Keseimbangan
 5. Geran Untuk Projek-projek Pembangunan
 6. Geran Penyenggaraan Jalan

d) Melaksanakan Projek-projek Pembangunan Di Peringkat Tempatan:

 1.  Perumahan
 2. Perindustrian & Perdagangan
 3. Kemudahan-kemudahan Rekreasi
 4. Infrastruktur Bandaran

2. Akta Perancangan Bandar Dan Desa, 1976 (Akta 172)
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) bertindak dan berfungsi sebagai instrumen perancangan guna tanah di kawasan tempatan. Antara fungsi dan kuasa Majlis  dibawah akta ini ialah:

a) Majlis Memainkan Peranan Sebagai Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Bagi Kawasan Pentadbirannya
b) Mengatur, Mengawal dan Merancang Pemajuan dan Penggunaan Semula Tanah dan bangunan dalam kawasannya
c) Mengusaha, Membantu dan Menggalakkan Pemungutan, Penyelenggaraan Dan Penyiaran Perangkaan, Buletin dan Monograf dan Lain-lain Yang Berhubung Dengan Perancangan Bandar dan Desa, dan Methodologinya
d) Melaksanakan Apa-apa Tugas Lain Yang Dipertanggungjawabkan ke atasnya dari semasa ke semasa Oleh Pihak Berkuasa Negeri.

3. Akta Jalan, Parit dan Bangunan, 1974 (Akta 133)
Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 133) merupakan akta yang memberikan kuasa kepada Majlis dalam perkara berkaitan pengurusan perparitan, penyenggaraan jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. Antara kuasa-kuasa Majlis dibawah akta ini ialah:

a) Meluluskan Pelan Bangunan
b) Mengawal Untuk Memastikan Kerja-kerja Tanah Yang Dilaksanakan Mengikut Kehendak- kehendak Yang Ditetapkan
c) Memastikan Pembinaan Sesuatu Bangunan Adalah Mengikut Pelan Yang Diluluskan
d) Memastikan Penggunaan Sesuatu Bangunan Adalah Seperti Yang Diluluskan Oleh Pihak Berkuasa Tempatan
e) Mengawal Penggunaan Bahan-bahan Mudah Terbakar Dalam Pembinaan Sesuatu Bangunan
f) Penyediaan Infrastruktur Untuk Sesuatu Pemajuan
g) Kawalan Ke Atas Bangunan Yang Berada Di Dalam Keadaan Bahaya
h) Pemeriksaan Berjadual Ke Atas Bangunan-bangunan Yang Sudah Siap
i) Mengeluarkan Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan (CFO)

4. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
Dibawah akta ini, Majlis berkuasa untuk mengadakan perintah-perintah berkaitan dengan jalan-jalan awam dikawasan Majlis merangkumi perintah seperti tatacara meletak kenderaan, dan larangan penggunaan jalan dikawasan Majlis.


NO

UNDANG-UNDANG SUBSIDIARI / KECIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
-
15
-
16
-
17
-
Kaedah-Kaedah Pegawai Majlis Daerah Pasir Mas (Kelakuan dan Tatatertib) 1984
Undang-Undang Kecil Pengawalan dan Penyeliaan Establisymen Makanan MDPM 1991
Undang-Undang Kecil Haiwan Merayau-Rayau MDPM 1983
Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Tandas Awam MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Perlesenan Haiwan MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Mencegah Kekotoran MDPM 1983
Undang-Undang Kecil Tred Perniagaan dan Perindustrian MDPM 2004
Undang-Undang Kecil Kedai Dobi MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Vandalisme MDPM 1998
Undang-Undang Kecil Iklan Pilihanraya MDPM 1990
Undang-Undang Kecil Tempat Letak Kereta Persendirian MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Penjaja MDPM 2009
Undang-Undang Kecil Iklan MDPM 2009
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 1989
Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan MDPM 2010
Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Pindaan 2007)
Undang-Undang Kecil Kerja Tanah MDPM 2009
Perintah Pengangkutan Jalan (Letak Kereta Bermeter) MDPM 2004
Perintah Pengangkutan Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MDPM 2010

HUBUNGI KAMI

Majlis Daerah Pasir Mas,
Kompleks Apam Putra,
Bandar Baru Pasir Mas,
Lubok Jong,
17070 Pasir Mas,
Kelantan.

Tel : 09 - 7916777 / 09 - 7916666
Fax : 09 - 7916999
Sms : 09 - 7917890 / 09 - 7916777
Emel : mdpm[at]kelantan.gov.my

Undian Anda

Adakah maklumat mudah dicapai di dalam laman web ini?

Kaunter Pelawat

Hari ini1
Kelmarin1
Minggu ini16
Bulan ini32
Jumlah Keseluruhan500096

1
Online

19 Mei 2024

Search

Penerbitan
Arkib Berita
Notice: Undefined variable: your_date in /home/kijangmdpm20/www1/mdpmas/modules/mod_eac_splwpk/tmpl/default.php on line 89
timestamp="">

mygov