msen

APLIKASI I-MDPM

Aplikasi ini adalah untuk memudahkan orang awam membuang sampah di tempat Tong yang telah disediakan oleh Majlis Daerah Pasir Mas di kawasan jajahan Pasir Mas selaras dengan Kempen Kelantanku Bersih. Aplikasi ini telah dibangunkan oleh Bahagian Teknologi Maklumat MDPM secara dalaman. Aplikasi ini juga akan diperluaskan fungsi carian lokasi - lokasi dimana orang awam dapat mencari tempat - tempat menarik di Pasir Mas. Aplikasi ini masih lagi dalam kemaskini data.

Pautan : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdpm.imdpm

#KempenKelantankuBersih
#JupoSapohKutip
#JangeTohokKoksey
#TohokDaleTong

Search