msen

Objektif

 

  • Merancang dan melaksanakan program pembangunan jasmani dan rohani untuk mendapat keredhaan Allah Subhanahu Wataala.
  • Mengawal dan menyelia projek pembangunan yang dilaksanakan supaya ia memberi faedah kepada majlis dan masyarakat dalam kawasan pentadbirannya.
  • Merancang program bagi menambah Kewangan sebagaimana yang diperuntukkan oleh undang-undang dalam menuju kearah Majlis Daerah berdikari.
  • Penguatkuasaan undang-undang bagi menjamin undang-undang dan peraturan Majlis Daerah Pasir Mas dipatuhi dan dihayati sepenuhnya oleh masyarakat.
  • Memperkemaskan dan mempertingkatkan jentera pengurusan dan pentadbiran Majlis supaya dapat member perkhidmatan dan melaksanakan program pembangunan dengan cekap dan berkesan.
  • Mewujudkan kemudahan-kemudahan asas, aktiviti-akktiviti sosio ekonomi, rekreasi dan mengindahkan kawasan-kawasan bandar sebagai bandar dalam taman.
  • Mempertingkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan majlis.
  • Untuk mewujudkan satu kawasan Majlis Daerah yang sempurna serta mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wataala.

Search