msen

Fungsi

 • Mengadakan kemudahan infrastukutur seperti jalan raya, lampu jalan, perlongkangan kepada penduduk dalam kawasan pentadbirannya.
 • Membuat pungutan sampah yang berkesan dan bersistematik.
 • Menyusun struktur bandar supaya lebih teratur, kemas dan bersih sesuai dengan perkembangan semasa.
 • Melaksanakan projek-projek pembangunan berasaskan ekonomi kepada majlis seperti membina gerai, bangunan kedai, kompleks dan pasar.
 • Menguatkuasakan undang-undang bagi menjamin keadaan bandar menjadi bersih, indah dan menarik.
 • Mempertingkatkan jentera organisasi pentadbiran dan pengurusan majlis supaya dapat menyalurkan perkhidmatan Kerajaan Tempatan dengan amanah, cekap dan berkesan,
 • Menambah kewangan daripada punca-punca hasil yang dibenarkan dalam Akta 171 dan lain-lain sumber dalam menuju wawasan majlis daerah berdikari.
 • Menyediakan daerah rekreasi, padang permainan, taman dan kawasan lapang.
 • Mempertingkatkan pembersihan longkang, jalan, parit, sisa-sisa pepejal dan pemotongan rumput.
 • Menyediakan rancangan struktur majlis dan Pelan Tempatan Rantau Panjang.
 • Mengawal pembinaan bangunan, parit, longkang, jalan dan lain-lain yang berkaitan.
 • Menjaga keselamatan, kesihatan, kebersihan dan mengelak gangguan.

Search