msen

Teknologi Maklumat

Visi

 • Membudayakan penggunaan ICT dalam Pentadbiran dan Perkhidmatan menerusi teknologi terkini secara lebih cekap dan berkesan.

Misi

 • Melaksanakan dan meningkatkan penggunaan ICT dalam Pihak Berkuasa Tempatan.

 

Fungsi dan Peranan

1. Memantau dan menyelenggara perkakasan komputer, perisian komputer dan pelayan komputer.

 • Memastikan perkakasan komputer dan perisian komputer dapat berfungsi seperti yang dikehendaki.
 • Melakukan proses pembaikan apabila peralatan atau perisian komputer menghadapi masalah.
 • Memantau kepenggunaan peralatan dan sistem.
 • Memastikan rangkaian (networking) dapat berfungsi dengan sepenuhnya.
 • Memberikan khidmat sokongan dan bantuan teknikal supaya penggunaan komputer oleh kakitangan pejabat adalah secara lebih sistematik dan \'fully utilise\'

2. Menyediakan peralatan dan kemudahan komputer semasa mesyuarat, taklimat atau seminar.

3. Menganalisis, membangun, mengimplimentasi dan menyelenggara sistem maklumat majlis.

 • ePBT 2.0
 • Portal / Laman Web
 • Emel
 • eAduan
 • Sistem Perakaunan, Pelesen, Kompoun, Hasil, Kutipan Pelbagai dan Penilaian
 • Sistem Cetakan
 • iTegur
 • PBTPay
 • MyKontraktor
 • Mykenderaan
 • MyKes
 • MyFail
 • Ehelpdesk
 • MyMesyuarat

Piagam Pelanggan

1. Memperbaiki kerosakkan peralatan komputer (minor) dalam tempoh 3 hari dari tarikh kelulusan.

2. Membuat pemeriksaan berkala komponen dalam komputer dan pencetak.

3. Menyelesaikan masalah berkaitan aduan sistem-sistem aplikasi dalam waktu hari bekerja.

4. Data-data pengguna terjamin selamat, tersusun, mudah dicapai dan terkemaskini.

5. Semua masalah sistem akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja.

6. Berusaha mewujudkan budaya ICT di dalam persekitaran kerja.

7. Memastikan tahap Penyelenggaraan komputer dan sistem aplikasi berada dalam keadaan baik dan memuaskan.

8. Memastikan tahap keselamatan rangkaian komputer terkawal dan terjamin.

Search