msen

Perundangan

Motto

" Dan apabila kamu menjalankan hukum diantara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil"

Fungsi

 1. Menggubal dan meminda Undang-Undang Kecil, peraturan, perintah dan kaedah Majlis.
 2. Menyemak undang-undang yang digunapakai oleh Majlis.
 3. Memberi khidmat nasihat perundangan dan menjalankan pendakwaan di Mahkamah.
 4. Mengemaskini koleksi rujukan undang-undang Majlis
 5. Menyedia dan menyemak surat perjanjian.
 6. Mengadakan pendidikan perundangan kepada pegawai-pegawai Majlis.
 7. Menguruskan bahan untuk kursus/bengkel undang-undang.

Visi

Menjadikan perundangan Majlis dilaksanakan secara berhikmah bertunjangkan keadilan dan persaudaraan Islam.

Misi

Memastikan pematuhan dan pelaksanaan undang-undang dalam mewujudkan masyarakat yang berdisiplin, aman makmur dan bertanggungjawab.

Objektif

 1. Melengkapkan sumber-sumber perundangan Majlis dengan mewujudkan sumber-sumber perundangan terutamanya Perundangan Subsidiari (Subsidiary Legislation);
 2. Memastikan segala peraturan dan undang-undang yang digunapakai oleh Majlis menjadi teras kepada sesuatu dasar atau polisi yang dibuat oleh Majlis;
 3. Memastikan setiap tindakan Undang-undang dan Penguatkuasaan  dilaksanakan secara tegas, bertanggungjawab dan tersusun terhadap perlanggaran mana-mana peraturan atau undang-undang;
 4. Mewujudkan kesedaran masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan undang-undang Majlis secara langsung melalui tindakan penguatkuasaan.

Piagam Pelanggan

Berusaha untuk menyediakan perkhidmatan perundangan yang mesra secara berkesan, cekap , adil dan berhikmah menjamin kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang.

Search