msen

Kejuruteraan dan Projek

Fungsi Utama

  • Menguruskan sistem tempat letak kereta
  • Menguruskan jentera MDPM
  • Membaik pulih harta MDPM dan menyelenggara peralatan dan kemudahan awam yang dipertanggungjawabkan.
  • Membuka tawaran tender dan sebut harga kepada kontraktor berdaftar
  • Menerima dan melaksanakan peruntukan daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.

Search